Locatie Craiova, Prelungirea Bechetului - 69

Pentru efectuarea verificarilor PRAM trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii legislative:
- Firma care emite buletine PRAM trebuie sa fie atestata ANRE:

(Ordinul 24 din 20 iulie 2007 - Ordinul 24/2007)

Art. 1. - Se aproba Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
- Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIE.

(Regulamentul din 20 iulie 2007)

Verificarile PRAM reprezinta verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are ca scop:

  • Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
  • Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
  • Verificare continuitatii nulului de protectie.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform DGPSI 004/2005. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de doua ori pe an.

D.G.P.S.I.-004 - DISPOZITII GENERALE - privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatic:
Art. 20. - Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:
a) zilnic, vizual;
b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.
Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

Verificarile periodice PRAM pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi: Inspectoratul Teritorial de Munca, Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.