www.proutil.ro

Servicii

Servicii

Seriozitatea si calitatea serviciilor noastre au determinat o crestere continua a portofolilului de clienti, aprecierile si fidelitatea acestora neintarziind sa apara.

ProUtil Service va sta la dispozitie cu o gama larga de servicii:

 • Verificat, reparat, incarcat stingatoare: cu pulbere, cu spuma mecanica, cu bioxid de carbon;

  Conform legislatiei in vigoare, toate tipurile de stingatoare se verifica sau se reincarca periodic, firma noastra fiind atestata in acest sens de catre CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA - Bucuresti. Avand in dotare toate instalatiile necesare asigurarii serviciilor de intretinere, verificare si reparare a stingatoarelor si alte instalatii de stins incendii, firma noastra executa: reincarcarea stingatoarelor cu agent de stingere (pulbere, CO2, spuma); verificarea presiunii si integritatii recipientului si a pieselor componente; inlocuirea subansamblelor defecte sau lipsa (manometru, furtun, corp evacuare, pahar etc.).

 • Ignifugare materiale combustibile: sarpante din lemn, scari, etc.;

  Societatea noastra executa servicii de ignifugare pentru lemn, fiind autorizata de corpul pompierilor militari. Pentru marirea gradului de rezistenta la foc, in vederea reducerii riscului de incendiere si protejare impotriva eventualelor incendii asupra cladirilor este necesara luarea de masuri tehnice de ignifugare a materialelor consumabile din componenta elementelor de constructii. Detalii tehnice: se executa in doua straturi, aplicate separat intarzie procesul de ardere ignifugarea este obligatorie la constructii din lemn lucrari executate: magazii, poduri, mansarde se poate executa cu substante incolore sau vopsele ignifug

 • Verificari instalatii de stingere cu apa

  Verificari si intretineri trimestriale la hidranti , robinete si vane pe retea si retea de conducte care cuprind: Integritatea si etanseitatea instalatiei; Existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare; Functionarea robinetului principal, a robinetelor hidrantilor; Respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantului); Existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie. Se vor executa operatiuni de intretinere privind etanseitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune Revizia anuala - se va executa o revizie completa a intregii instalatii cu inlocuirea elementelor de etansare necorespunzatoare, curatire si protejare anticoroziva adecvata care cuprinde: controlul etanseitatii instalatie de alimentare cu apa (conducte, imbinari, armaturi, hidranti interiori si exteriori); verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armaturilor de pe traseu si controlarea capetelor conductelor; verificarea modului de fixare a suportilor conductelor si a armaturilor si a gradului de uzura al garniturilor aferente; verificarea modului de functionare al armaturilor de inchidere (usurinta de manevrare, gradul de inchidere si deschidere, starea garniturilor). Armaturile se vor demonta si se vor curata, iar pentru etanseitate se folosesc garnituri noi.

 • Verificari PRAM: prizele de impamantare si paratrasnetele, continuitatea nulului de protectie;

  Pentru efectuarea verificarilor PRAM trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii legislative: - Firma care emite buletine PRAM trebuie sa fie atestata ANRE: (Ordinul 24 din 20 iulie 2007 - Ordinul 24/2007) Art. 1. - Se aproba Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. - Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIE. (Regulamentul din 20 iulie 2007) Verificarile PRAM reprezinta verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are ca scop: Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru; Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice; Verificare continuitatii nulului de protectie. Verificarea si masurarea se efectueaza conform DGPSI 004/2005. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de doua ori pe an. D.G.P.S.I.-004 - DISPOZITII GENERALE - privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatic: Art. 20. - Legaturile la pamant trebuie verificate astfel: a) zilnic, vizual; b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice. Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face: a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an; b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an. Verificarile periodice PRAM pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi: Inspectoratul Teritorial de Munca, Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

 • Intocmirea documentatiilor specifice organizarii apararii impotriva incendiilor, emiterea actelor de autoritate: dispozitii, decizii, etc;

  Compania noastra vine in sprijinul celor interesati de asigurarea securitatii impotriva incendiilor, sigurantei in situatii de urgenta si realizarea unor masuri de protectie civila. In acest sens, prin departamentele specializate, asiguram: Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de protectie civila Identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu in vederea validarii scenariilor de securitate la incendiu Intocmirea documentatiilor specifice organizarii apararii impotriva incendiilor Acordarea asistentei tehnice de specialitate la implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor specifice diverselor tipuri de institutii, operatori economici sau localitati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (managementul activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta si protectie civila, instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, controale tehnice de prevenire, desfasurarea de exercitii si aplicatii practice de pregatire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, organizarea interventiei in situatii de urgenta, stabilirea logisticii, necesarul de dotare, de mijloace umane si materiale pentru interventie, expertizarea/auditarea nivelului de aparare impotriva incendiilor al institutiilor, operatorilor economici sau localitatilor).

 • Consultanta ISCIR

  In cadrul departamentului de consultanta al companiei noastre a fost dezvoltat un compartiment de prestare servicii ISCIR, si anume servicii de operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor).

 • Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor (hidranti, sprinklere, drencere);

 • Instruirea salariatilor: in domeniul situatiilor de urgenta si securitate si sanatate in munca;

 • Intocmirea scenariului de siguranta la foc conform prevederilor;

 • Intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor conform prevederilor;

 • Intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu conform prevederilor;

Pentru orice relatii privind prevenirea si stingerea incendiilor si sanatate si securitate in munca nu ezitati sa ne contactati.

CONTACT