Locatie Craiova, Prelungirea Bechetului - 69

Compania noastra vine in sprijinul celor interesati de asigurarea securitatii impotriva incendiilor, sigurantei in situatii de urgenta si realizarea unor masuri de protectie civila.

In acest sens, prin departamentele specializate, asiguram:

  1. Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu
  2. Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de protectie civila
  3. Identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu in vederea validarii scenariilor de securitate la incendiu
  4. Intocmirea documentatiilor specifice organizarii apararii impotriva incendiilor
  5. Acordarea asistentei tehnice de specialitate la implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor specifice diverselor tipuri de institutii, operatori economici sau localitati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (managementul activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta si protectie civila, instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, controale tehnice de prevenire, desfasurarea de exercitii si aplicatii practice de pregatire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, organizarea interventiei in situatii de urgenta, stabilirea logisticii, necesarul de dotare, de mijloace umane si materiale pentru interventie, expertizarea/auditarea nivelului de aparare impotriva incendiilor al institutiilor, operatorilor economici sau localitatilor).